Yrd. Doç. Dr. MURAT SARIÇAM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Yrd. Doç. Dr. MURAT SARIÇAM

T: (0282) 250

M msaricam@nku.edu.tr

W msaricam.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Tıp Fakültesi
Bölüm:Göğüs Cerrahisi
Ana Bilim Dalı:
Tıpta Uzmanlık
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:CERRAHİ TIP BİLİMLERİ BÖLÜMÜ / GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez: Sekonder akciğer malignitelerinde nüks gelişmesini etkileyen faktörler (2010)
Lisans
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:
Öğrenim Yılları: 1996-2004
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ / GÖĞÜS CERRAHİSİ ANABİLİMDALI
2017-2017
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
GÖĞÜS CERRAHİSİ
2017-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
OPERATÖR DOKTOR TEKİRDAĞ ÇORLU DEVLET HASTANESİ 2016-2017
OPERATÖR DOKTOR KIRKLARELİ DEVLET HASTANESİ 2013-2016
OPERATÖR DOKTOR AĞRI DEVLET HASTANESİ 2010-2013
İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ GÖĞÜS CERRAHİSİ AD. 2005-2010
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı / Göğüs Cerrahisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. TANJU S. ., SARIÇAM M., KABA E. ., KAPDAĞLI M., DİLEGE Ş., TOKER A. ., Factors Associated With Pulmonary Recurrence After Pulmonary Metastasectomy For Sarcomatous Disease, Surgery Today, 2013.
Özgün Makale SCI-Expanded
2. METİN B., ÖZKAN E. ., SARIÇAM M., ARİBA O. K., Swyer-James-MacLeod Syndrome With Renal Ectopy Misdiagnosed As Pneumothorax and Chest Tube Drained: Case Study, The Journal Of Thoracic And Cardiovascular Surgery, vol. 145, pp. 44-47, 2013.
Vaka Takdimi SCI-Expanded
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. SARIÇAM M., TANJU S., DİLEGE Ş., TOKER A., Factors Affecting the Recurrence of Secondary Pulmonary Malignancies Following Complete Pulmonary Metastasectomy, SMYRNA MEDICAL JOURNAL, ss. 15-22, 2017.
Özgün Makale TR DİZİN Erişim Linki
2. METİN B., KAYA S. ., SARIÇAM M., ÖZKAN E., TÖZÜM H. ., AYGÜN B., ÖZLÜK İ. Ö., Erişkin Hastada Kistik Higroma: Olgu Sunumu, Bozok Tıp Dergisi, cilt 4, ss. 66-68, 2014.
Vaka Takdimi TR DİZİN
3. SARIÇAM M. ., KAYA S. ., METİN B., ÖZKAN E., ERKOÇ M. F., Göğüs Duvarında Saptanan İntramüsküler Hemanjiom: Olgu Sunumu, Bozok Tıp Dergisi, cilt 4, ss. 69-71, 2014.
Vaka Takdimi TR DİZİN
4. SARIÇAM G., KARACA G. ., PEHLİVANLI F., ELEZOĞLU B. ., SARIÇAM M., Nadir Görülen İzole Dalak Kist Hidatiği: Olgu Sunumu, Tıp Araştırmaları Dergisi, cilt 12, ss. 139-141, 2014.
Vaka Takdimi TR DİZİN
5. METİN B., SARIÇAM M., ÖZLÜK İ. Ö., KAYA S. ., Ağrı Devlet Hastanesinde TEdavi Edilen Özofagus Yabancı Cisimleri, Selçuk Tıp Dergisi, cilt 29, ss. 20-23, 2013.
Özgün Makale TR DİZİN
6. SARIÇAM M., METİN B., KAYA S. ., TÖZÜM H., Toraks Travmalı 195 Olgunun Retrospektif Değerlendirilmesi, Bozok Tıp Dergisi, ss. 9-14, 2013.
Özgün Makale TR DİZİN
7. METİN B., KAYA S. ., TÖZÜM H. ., SELVİ F., SARIÇAM M., YILMAZ Y. K., Bilateral Torakotomi ve İntratorasik Resüsitasyon Uygulanan Travma Olgusu, Bozok Tıp Dergisi, ss. 51-54, 2012.
Vaka Takdimi TR DİZİN
8. SUNGUR ÜLKE Z., ŞENTÜRK M., ÇAMCI E. ., SAĞLAM G., SARIÇAM M., TANJU S. ., TOKER A. ., Torakotomilerde Postoperatif Analjezi Uygulamalarımız, GKD Anestezi Yoğun Bakım DErgisi, cilt 14, ss. 98-103, 2008.
Özgün Makale TR DİZİN
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. SARIÇAM M., TOKER A., Cerrahide Komplikasyonlar, Yayın Yeri: Güneş Tıp Kitabevi, Editör: Prof.Dr.Yeşim ERBİL, Prof.Dr.Ünal DEĞERLİ, 2008.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. SARIÇAM G., TAVİLOĞLU K. ., YANAR H., KARABULUT K., SARIÇAM M., ERTEKİN C., The Role Of Diagnostic And Therapeutic Laparoscopy In Penetrating Left Thoracoabdominal Injuries, 10th European Congress Of Trauma And Emergency Surgery (13.05.2009-17.05.2009).
Sözlü Bildiri
2. DİLEGE Ş., TANJU S. ., SARIÇAM M., ERUS S. ., TOKER A. ., Pulmonary Metastasectomy-A Single Institution Experience, European Multidisciplinary Conference in Thoracic Oncology (EMCTO) (01.05.2009-03.05.2009).
Poster
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. SARIÇAM M., KAYA S. ., Komplet Akciğer Metastazektomisini Takiben Sekonder Akciğer Malignitelerinde Nüks Gelişmesini Etkileyen Faktörler, TÜSAD 39. Ulusal Kongresi (14.10.2017-17.10.2017).
Sözlü Bildiri
2. KAYA S., SARIÇAM M., Parsiyel Venöz Anomalili Bir Olgu, 9.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (04.05.2017-07.05.2017).
Poster
3. METİN B. ., SARIÇAM M., ÖZLÜK İ. Ö. ., KAYA S. ., Ağrı Devlet Hastanesinde Tedavi Edilen Özofagus Yabancı Cisimleri, 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (25.04.2013-28.04.2013).
Poster
4. METİN B., ÖZKAN E. ., SARIÇAM M., ARIBAŞ O. K., Pnömotoraks Düşünülerek Drene Edilen Renal Ektopili Swyer-James-MacLoud Sendromu:Olgu Sunumu, 7.Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (25.04.2013-28.04.2013).
Poster
5. METİN B. ., SARIÇAM M., KAYA S. ., TÖZÜM H., Toraks Travması Deneyimimiz:195 Olgunun Değerlendirilmesi, 7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi (25.04.2013-28.04.2013).
Poster
6. TANJU S., TOKER A., KAYA S. ., GÜN F. ., SARIÇAM M., DİLEGE Ş., ÇELİK A. ., YILMAZBAYHAN D., Paratrakeal Kitlesi Olan Pediatrik Hastalarda Servikal MediastinoskopiUygulamalarımız, Türk Toraks Dernaği 11. Yıllık Kongresi (23.04.2008-27.04.2008).
Poster
7. TANJU S. ., ZİYADE S. ., KABA E., SARIÇAM M., TOKER A., ZİYADE S., Primer Akciğer Kanserinde Posterolateral Torakotomi, Kas Koruyucu Posterolateral Torakotomi, Anterior Torakotomi: Pre-Postoperatif Sonuçların KArşılaştırılması, Türk Toraks Derneği 11. Yıllık Kongresi (23.04.2008-27.04.2008).
Sözlü Bildiri
Üyelikler
Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD), Üye, 2017-.
ESTS (EUROPEAN SOCIETY OF THORACIC SURGEONS), Üye, 2008-.
Türk GöğüsCerrahisi Derneği, Üye, 2007-.
CTSNET (Cardithoracic Surgery Network), Üye, 2006-.
TÜRK GÖĞÜS KALP DAMAR CERRAHİSİ DERNEĞİ, Üye, 2005-.
Türk Toraks Derneği, Üye, 2005-.
Katıldığı Kurslar
4. ATEP , Yer:İstanbul , 01.12.2017-02.12.2017.
Eğitimci Formasyonu, Yer:Namık Kemal Üniversitesi, 14.08.2017-18.08.2017.
Videotorakoskopi Kursu, Yer:İstanbul, 19.12.2008-19.12.2008.
Aldığı Sertifikalar
16th European Conference On General Thoracic Surgery, 08.06.2008-11.06.2008.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
39.SOLUNUM KONGRESİ (TÜSAD), Düzenleyenler:Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği, 14.10.2017-17.10.2017.